מרינדה

טיפוס אות רהוטה דו לשונית עיצובה החל בסריקת עשרות מכתבים בעלי כתב יחודי. בחרנו את הגליפים היפים ביותר מתוך רבים וטובים כשכל גליף, שנבחר עובד ושופצ'ר בקפדנות רבה תוך שימור והיצמדות להשפעות הקליגרפיות ותרבות הכתב של הכותב. העבודה כללה ריווחים קפדניים, מיקומם של האותיות בגובה האידיאלי, יצירת הרמוניה, בחינת צירופים, וזרימת הכתב.

מאפייני אישיות: רגשני, אורגני, אוהב, אישי, ילדותי, שמח, נשי.


דו לשוני 4 משקלים בעברית, 4 משקלים באנגלית*

pdf לתצוגה אופטימלית

 

חנות

רישיון דפוס

משקל רגיל 250.00
משקל מודגש 250.00
משקל שחור 250.00
משקל קסם 250.00
כל המשקלים 1,000.00 900.00

רישיון רשת

משקל רגיל 350.00
משקל מודגש 350.00
משקל שחור 350.00
משקל קסם 350.00
כל המשקלים 1,400.00 1,300.00

א

A

א

A

א

A

א

A

T
T
משקל רגיל
משקל מודגש
משקל קסם
משקל שחור
Regular Weight
Bold Weight
Magic Weight
Black Weight

מרינדה דו לשוני

הקודם
הבא