תמיכה

רישיונות פונטים

רשיון פרינט – opt   תנאי שימוש ורכישה: פונטשוק היא בעלת כל הזכויות בטיפוסי האות (fonts) שמופיעים בטופס הרישיון והרוכש מאשר